Teknikillustration

Produktvisualisering, byggteknik, sprängskiss

Komplicerade arbetsmoment eller avancerade produkter blir tydliga med hjälp av våra illustrationer. Med 3D-teknik kan vi också visualisera produkter eller scenarior som inte finns i verkligheten. En sprängskiss på ett fordon kan, till exempel, beskriva konstruktioner eller förtydliga ett handhavande. Vi har hjälpt kunder att ta fram säkerhetsanvisningar, produktbilder, instruktioner, kartor, diagram med mera.

Exempel:

Trafiksamverkan, Tågdagen, Ardex, Leine & Linde, Skanska, Insatskorten, Trafiksäkerhetsföreskrifter

Utbildning/e-learning

Utbildning, interaktivitet, illustration, animation

Det visuella är stommen i alla utbildningar som vi tar fram. Vi på Forslund & Co har många års erfarenhet av att skapa utbildningsmaterial i olika former och med olika lösningar. Vi visar med hjälp av illustration, animation, foto och film det eleven behöver lära sig. Målet är att skapa utbildningar som inte bara är lärorika, utan också bidrar till glädje i lärandet.

Vi erbjuder spårbara e-learnings, användarvänliga utbildnings-appar, digitala presentationer och tryckt utbildningsmaterial. Vi skapar helhetskoncept och utbildningar som har hög kvalité både vad det gäller innehåll och tekniska lösningar.

Exempel:

Trafiksamverkan, Skanska, Insatskorten, Trafiksäkerhetsföreskrifter
Animation

Animation, 3D, 2D

En animation kan levandegöra illustrationer och ytterligare förstärka ett budskap. Med en film förhöjs intrycket och ger ökad förståelse för, till exempel, ett arbetsmoment. Funktioner och handhavande kan beskrivas på ett realistiskt och inspirerande sätt.

Exempel:

Trafiksamverkan, Tågdagen, Trafiksäkerhetsföreskrifter

Trycksaksproduktion

Broschyrer, produktblad, böcker, vepor, roll-up

Forslund & Co har många års erfarenhet av trycksaksproduktion. Vi tar fram layouter till trycksaker efter dina önskemål utifrån format, profil och innehåll. Vi bearbetar och retuscherar bilderna så de lyfter din trycksak.

Exempel:

Trafiksäkerhetsföreskrifter, Bäddinstruktioner