Grundläggning

Utbildning, teknikillustration, 3D

Forslund & Co har tagit fram en omfattande digital presentation som visar alla Skanskas grundläggningsmetoder på ett informativt och lättbegripligt sätt.

Kund: Skanska Grundläggning

Om projektet

Skanska Grundläggning är ett företag, med nätverk över hela världen, som utför djupgrundläggning. Detta är ett komplicerat arbete som kräver omfattande insatser att beskriva. Därför fick Forslund & Co i uppdrag att ta fram en säljpresentation som på ett pedagogiskt sätt förklarar Skanskas arbetsmetoder. Presentationen förklarar arbetet med djupgrundläggning, miljö och säkerhet, samt hur Skanskas erfarenhet och expertis ger ett bättre resultat. 

Målet är att hjälpa kunderna förstå hur viktigt arbetet med djupgrundläggning är, samt att kunderna känner sig trygga när de anlitar Skanska.

Tydliga, beskrivande illustrationer togs fram som visar alla beståndsdelar och produkter för djupgrundläggningen. Korta förklarande texter användes för att förstärka budskapen. Resultatet blev en informativ säljpresentation med unikt bildmaterial, där Skanskas kunder har möjlighet att utforska olika miljöer och lära sig om grundläggning.