Tågdagen

ANIMATION, 3D, VFX, KOMP

Tillsammans med SJ Service Academy så tog vi fram en kort film föreställande ett extrainsatt nyhetsinslag i livesändning. Denna film skulle användas i utbildningssyfte under en konferens.

Kund: SJ Service Academy

Om projektet

Tågoperatörernas branschföreningen arrangerar årliga konferenser och i samband med att SJ var värd, hölls en konferens med temat nödsituationer. Syftet var att utbilda yrkesverksamma inom krishantering.

Resultatet blev en kort film med ett olycksscenario, där en simulerad nyhetssändning rapporterar om en kollision mellan två tåg ute på järnvägsnätet.

Filmsekvensen från ”olycksplatsen” är skapad i 3D med verklighetstrogen återgivning. Det visar ett tåg som spårat ur och farlig gas läcker ur några av vagnarna.

För att få en inblick i hur filmen gjordes, så har vi klippt ihop en liten ”behind the scenes-movie”.