Bäddinstruktioner för sov- och liggvagnar

ANIMATION, 3D, VFX, KOMP

Tillsammans med SJ har Forslund & Co tagit fram bäddinstruktioner i Intercity-tågets nattvagnar. Utifrån en instruktion i textform arbetade vi fram tydliga illustrationer som på ett enkelt sätt visar hur resenären steg-för-steg gör sin sittkupé till en sovkupé.

Kund: SJ AB

Om projektet

För att ta fram illustrationer till tre olika vagntyper behövde vi fotografera alla vagnarna och mäta vissa detaljer. Med dessa underlagsbilder och mått har vi byggt 3D-modeller av de tre sovkupéerna, som vi sedan använder för att producera illustrationer ifrån.

Den stora fördelen med detta arbetssätt är att det efter synpunkter och korrektur i layout och illustrationer, blir betydligt lättare att justera 3D-illustrationen än att till exempel behöva fotografera och retuschera en ny bild.