Produktillustrationer till Leine & Linde

Teknikillustration, 3D

Forslund & Co har anlitats av det världsomspännande företaget Leine & Linde för att ta fram detaljerade 3D-illustrationer av deras olika produkter och lösningar. 

Kund: Leine & Linde

Om projektet

Leine & Linde är ett företag som tillverkar skräddarsydda givarlösningar för tillverkningsindustrin. Med 3D-modeller från Leine & Lindes konstruktörer, återger vi produkterna med god detaljrikedom och ytfinish. Illustrationerna används sedan i Leine & Lindes produktblad, monteringsanvisningar och manualer över hela världen.