Fortbildning, Trafiksäkerhetsföreskrifter

Utbildning, Teknikillustration, Trycksaksproduktion, Animation

En gång om året genomgår SJ:s ombordpersonal, depåpersonal och lokförare fortbildning i ämnet trafiksäkerhet. Dessa utbildningar gör Forslund & Co i samarbete med SJ.

Kund: SJ Service Academy

Om projektet

Ett omfattande utbildningsmaterial arbetas fram med digitala presentationer, filmer och animationer men också tryckt material såsom prov, lärarhandledningar och självstudiehäften. Med hjälp av illustrationer och animationer återskapas situationer och scenarier, knutna till utbildningens ämne, till exempel "Otillåten stoppassage". Forslund & Co skapar ett helhetskoncept för utbildningen med kreativa och spännande lösningar.