Trafiksamverkan

E-learning, animation, 3D, interaktivitet

Tillsammans med SJ tog Forslund & Co fram en e-learning om trafiksamverkan. Syftet var att informera journalister om problem vid bristande kapacitet och eftersatt infrastruktur. Detta för att skapa en förståelse för att trycket och trängseln på spåren leder till förseningar.

Kund: SJ AB

Om projektet

Den e-learning vi skapade bygger på fyra olika händelser i infrastrukturen som kan ligga till grund för att tågtrafiken blir försenad och vilka konsekvenser detta får. Detta förklaras på ett tydligt och lättbegripligt vis med hjälp av animerade tågscenarion och diagram.

Man får se varje scenario och dess konsekvenser, samt hur samma sak borde gått till vid ett optimalt scenario. Konsekvenserna, med försenade antal minuter och drabbade resenärer, redogörs på ett informativt sätt. En berättarröst finns med och förklarar händelseförloppen.